Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene na www.zelenadolina.eu , se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati.

Skrbnik spletne strani www.zelenadolina.eu ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij in si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.zelenadolina.eu

Na določenih mestih spletne strani www.zelenadolina.eu se bo zbiralo osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov itd.), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke posredoval prostovoljno, ter, da so zbrani podatki namenjeni izključno uporabi strani www.zelenadolina.eu in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.